Servis oken a dveří

Proč provádět servis oken a dveří?

Dřevěná, hliníková a plastová okna a dveře stárnou a přestávají plnit svou základní funkci – úsporu energie a snížení hluku. Důvodů je několik, např. izolační dvojsklo s vysokým koeficientem prostupu tepla, vymačkané dorazové těsnění, nedostatečná funkce mechanických prvků, nekvalitní montáž oken, ale hlavně špatný, resp. žádný pravidelný servis oken.

Okna, která se vyráběla a osazovala do stavebních otvorů cca před 10 a více lety, měla celkový koeficient prostupu tepla cca 2,8W/m2K. Také montážní materiály nedosahovaly kvalit dnešních výrobků a hlavně nových technologií při montáži oken a dveří. Tyto parametry jsou zajištěny pouze v případě, že probíhal pravidelný servis oken a okna jsou dokonale funkční.

V současné době se vyrábí okna s koeficientem prostupu tepla splňujícím podmínky přiznání dotace „Zelená úsporám“ a to je max. 1,2W/m2K celkové výplně. Z toho vyplývá, že starší okna zdaleka nešetří energie tak, jako okna současná. Pravidelný servis oken může včas odhalit problém a pomůže okna dlouhodobě udržovat v dobré technické kondici. Další součástí servisu oken je možnost nahradit stará dvojskla za nová, moderní a tím významným způsobem vylepšit celkový prostup tepla.

Co vše zajišťuje servis oken a dveří?

Diagnostika problému při první návštěvě s faktem, že pokud lze problém vyřešit na místě, provede se základní servis oken. To znamená seřízení a promazání mechaniky oken a dveří. Tímto základním servisem Vám finančně ušetříme nákladnou výměnu jednotlivých dílů, protože pokud jsou okna dlouhodobě špatně nastavena, dochází k velkému opotřebování jednotlivých dílů, které se následně musí již pouze vyměnit.

V případě nutnosti zajistit náhradní díly, např. kování, obvodové těsnění, nebo pokud klient požaduje výměnu starých skel za nová, dojde k realizaci objednávky a domluví se termín dokončení servisu oken.

Ceny Služeb

Službu „ Servis oken“ nelze účtovat hodinovou sazbou, ale sazbou za provedený výkon. Pro příklad uvedeme standardní byt 3+1 v Hradci Králové a okolí. Jedná se o cca 8 – 10 ks okenních křídel, 40 – 50 ks seřizovacích a kluzných míst. Pokud je zajištěn dobrý přístup ke křídlům oken, je tento servis oken (seřízení, promazaní) bez nutnosti výměny dílů popř. celoobvodového těsnění, účtován ve výši 1.650 Kč;  doprava - paušál na Hradec Králové pak zdarma. Celková doba strávená u zákazníka se pohybuje cca 1 – 2 hod. dle stavu oken.

Bytová družstva (BD), Společenství vlastníků bytů (SVB)

Pro BD a SVJ nabízíme výrazné slevy v případě hromadné objednávky na servis oken.