Termokamera a termoměřeníTzv. termoměření se dnes užívá ke stanovení řady následujících parametrů:

 • Měření úniku tepla z objektů
 • Měření elektrických rozvodů 
 • Měření rozvodů vytápění, a vody
 • Měření fotovoltaiky
 • Měření průmyslová

Měření úniku tepla ze stavebních objektů

Termokamera dokáže rozlišit povrchovou teplotu materiálů pomocí intenzity infračerveného záření. Termovizní systém zaznamenává tuto energii bezkontaktním měřícím systémem a převádí ji na elektrické signály pomocí citlivého infračerveného detektoru. Výsledkem je barevný obraz tepelného pole, který slouží k odhalení zjevných i skrytých míst úniku tepla. Díky této technologii získají majitelé domů dokonalý přehled o problémových místech, jimiž z jejich domu či bytu uniká teplo a mohou tak přistoupit k eliminaci tohoto problému, například formou výměny oken, zateplení fasády, střech apod. Výsledkem je úspora energií a mnoha tisíc korun za zcela zbytečné úniky tepla.

Vlastní měření přitom specificky zjišťuje:

 • Nedostatky a tepelné úniky
 • Tepelné úniky přes krov 
 • Ztráta tepelné přes atiku u plochých střech 
 • Špatný stav izolace ostění a nadpraží 
 • Špatný stav izolace podlahy (studená místa v podlaze) 
 • Netěsnosti v izolaci a detekce průvanu
 • Promrzání od základové části objektu (špatné zaizolování soklové a základové části)
 • Problémy spojené s vlhkostí (úniky vody, zatékání, kondenzace prostupující vlhkosti v konstrukci, uzavřená vlhkost)
 • Bodové a lineární tepelné mosty 
 • Tepelné mosty v místě předsazených konstrukcí a stropů 

Dle výsledků měření termokamerou v oblasti tepelných parametrů lze pak např.

 • Doporučit a zajistit realizaci poradenských služeb v oblasti úspor energii
 • Zajistit průkaz tzv. energetické náročnosti budovy (průkaz PENB pro rodinné i bytové domy, pro administrativní budovy, školy, hotely, restaurace a obchody i výrobní prostory))
 • Vypracovat energetický audit
 • Realizovat stavení a zateplovací projekty, projekty regulace topení a ohřevu dle TUV 

Průkaz PENB,  jinak též tzv. "energetický štítek", bude dle nově platných nařízení v České republice zapotřebí u:

 • U všech novostaveb ke stavebnímu povolení
 • U větších rekonstrukcí - nad 1000 m2 podlahové plochy
 • Při prodeji nebo pronájmu větších objektů

Shrneme-li praktické využití měření tepelných parametrů termokamerou, pak nejčastější přínos ve stavebnictví spočívá v:

 • Stanovení závad
 • Stanovení kvality staveb
 • Stanovení netěsnosti střešních systémů
 • Kontrole topných systémů, klimatizací a ventilačních systémů 
 • Kontrole vzduchotěsnost v nově realizovaných stavbách
 • Kontrole prasklých potrubí

Energetickou náročnost budovy stanovuje výpočet celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, přípravu teplé vody a osvětlení, při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením. 

Tepelná analýza objektů odhalí, jak již bylo uvedeno, nedostatky a tepelné úniky. Výsledky měření je možné analyzovat stavebními odborníky s doporučením vhodného postupu spojeného s rekonstrukcí domu i dalších objektů.  

Tepelné měření lze provést i jako kontrolní vyšetření po dokončení stavby či rekonstrukce a protokol může být užit i jako podklad pro reklamační řízení. 

Samotný protokol o provedeném měření termokamerou lokalizuje a specificky určuje rozsahy závad, stanovuje odborný posudek příčiny a důsledky zjištěných závad a navrhuje konstrukčně a finančně nejvhodnější způsob odstranění závad.  

V termografii budov je zobrazení povrchové vlhkosti důležité i pro určení míst nebezpečí vzniku povrchových plísní v budovách, které mohou představovat závažný zdravotní problém. 

Termokamera zajistí rychlou, šetrnou a bezpečnou kontrolu topenářských, klimatizačních a ventilačních instalací. Záznam termokamerou odhalí nerovnoměrné rozložení teplot v topných tělesech.

Při nesprávné montáži oken a dveří vniká v zimě studený vzduch dovnitř a teplý vzduch z obývaných prostor uniká ven. Tvoří se i průvan, zvyšují se ztráty tepla odvětráváním a všemi těmito mechanismy zvyšují náklady na energie. Termokamera výrazně usnadní vysledování netěsných míst. Netěsnosti mohou být tak lokalizovány před realizací následných opatření zvyšujících náklady na odstranění závad.

Prasklé potrubí často vyžadovalo odkrytí celé plochy zdiva či podlahové krytiny. Termografickým šetřením lze tyto činnosti minimalizovat (zabránit zbytečnému bourání) a snížit finanční náklady na zajištění rekonstrukce. Úniky tepla u podlahového topení či u jiných těžko přístupných topných systémů lze zjistit přesně a nedestruktivní cestou, finanční náklady jsou vždy podstatně nižší.